СБАЛО „Свети Мина” ЕООД Благоевград

Лечение на световно ниво

Нашите пациенти получават лечение на световно ниво.

Професионален екип

Екипът ни е с дългогодишен опит в борбата с злокачествените заболявания.

Работа със Здравна каса

Работим с клинични пътеки, които са одобрени от Здравната каса.

СБАЛО „Свети Мина”

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград„е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания.

Нашата цел е да предоставим на пациентите си най-съвременните методи за лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания.

С добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал, ние се стремим да бъдем сред водещите лечебните заведения.

Новини

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията означава лечение на рак с лекарства. Лекарствата, използвани в химиотерапията, инхибират растежа и разпространението на раковите клетки

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията означава лечение на рак с лекарства. Лекарствата, използвани в химиотерапията, инхибират растежа и разпространението на раковите клетки

Обяви

Обява за заемане на свободни длъжности, въз основа на решения на комисията по провеждане на конкурса

ОБЯВЯВА 1. Д-Р РОСИЦА КАМЕНОВА ДОЛЕНСКА ЗА СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА за заемане на 1 /едно/ свободно щатно място за “Лекар, специализант по Oбразна диагностика” – държавна поръчка в “Отделение по Образна диагностика” на СБАЛО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТСКИ МЕСТА

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, предлага за второ полугодие на 2023г. следните места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата: Специалност Отделение Брой места Клинична лаборатория Клинична лаборатория 1 Медицинска