СБАЛО „Свети Мина” ЕООД Благоевград

Лечение на световно ниво

Нашите пациенти получават лечение на световно ниво.

Професионален екип

Екипът ни е с дългогодишен опит в борбата с злокачествените заболявания.

Работа със Здравна каса

Работим с клинични пътеки, които са одобрени от Здравната каса.

СБАЛО „Свети Мина”

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград„е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания.

Нашата цел е да предоставим на пациентите си най-съвременните методи за лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания.

С добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал, ние се стремим да бъдем сред водещите лечебните заведения.

Новини

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията означава лечение на рак с лекарства. Лекарствата, използвани в химиотерапията, инхибират растежа и разпространението на раковите клетки

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията означава лечение на рак с лекарства. Лекарствата, използвани в химиотерапията, инхибират растежа и разпространението на раковите клетки

Обяви

Кметът Илко Стоянов даде символично начало за реконструкция и модернизация на помещение в СБАЛО „Св. Мина“

Кметът на Благоевград Илко Стоянов направи символична първа копка на помещение в СБАЛО „Св. Мина“, в което ще бъде монтиран нов, надежден, високотехнологичен линеен ускорител, предназначен за лъчетерапия на пациенти

Обява за заемане на свободни длъжности, въз основа на решения на комисията по провеждане на конкурса

ОБЯВЯВА 1. Д-Р РОСИЦА КАМЕНОВА ДОЛЕНСКА ЗА СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА за заемане на 1 /едно/ свободно щатно място за “Лекар, специализант по Oбразна диагностика” – държавна поръчка в “Отделение по Образна диагностика” на СБАЛО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТСКИ МЕСТА

СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, предлага за второ полугодие на 2023г. следните места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата: Специалност Отделение Брой места Клинична лаборатория Клинична лаборатория 1 Медицинска