СБАЛО „Свети Мина” ЕООД   Благоевград

СБАЛО „Свети Мина”
ЕООД Благоевград

СБАЛО „Свети Мина”

СБАЛО „Свети Мина”

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград„е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания.

Нашата цел е да предоставим на пациентите си най-съвременните методи за лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания.

С добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал, ние се стремим да бъдем сред водещите лечебните заведения.

Обяви