СБАЛО „Свети Мина” ЕООД   Благоевград

За нас

За нас

За нас, екипът на СБАЛО „Свети Мина”, има множество цели, които сме си поставили като колектив от професионалисти и колеги. Част от тях са стремежът за повишаването на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ; постоянното подобрение на условията и средствата, посредством които предоставяме здравните си услуги; оптимизация на дейностите, целяща по-добра и навременна медицинската помощ. За постигането на целите си, сме усвоили философията на постоянно наблюдение, анализ и действие. Смятаме, че проактивният подход е ключът към успешното развитие на едно болнично заведение.

Плановете ни за бъдещето включват по-нататъшно развитие на техническата база, болнична инфраструктура и подобряване на работната среда на нашият екип, защото вярваме, че това от своя страна ще допринесе за по-доброто лечение и отношение към пациентите ни.

Управител – Д-р Теодор Велчев

Главна Мс. Снежана Караджова

Главен Счетоводител – Гергана Георгиева

Експерт трз и касова отчетност – Ива Шаркова

Администратор база данни медицинска отчетност – Мария Писарева

Завеждащ техническа служба – Емил Чочков

Оператор координатор мрежа данни – Красимир Николов

Телефон Главна Мед. сестра – 073 88 28 57

Охрана – телефон – 0877 878429