"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

СЕКТОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ.

Извършват се всички видове обезболяване на оперирани болни, комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.

Телефони: 073/ 882 857, вътр. 23, 20


Завеждащ отделение : д-р Веселин Славков
Лекари
д-р Маргарита Дамянова
д-р Даниела Марчова