"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ.

Отделение по медицинска онкология разполага с 38 легла, в това число: Палиативни грижи – 4 броя и 4 за краткосрочен престой.

Завеждащ отделение: д-р Антоанета Кацарска

Старша сестра: Стоян Самарджиев

Лекари:

Д-р Лъчезар Теодосиев

Д-р Борислав Стоянчов

Д-р Юрий Жечев

Д-р Реджеп Реджеп

Д-р Ивелина Михнева

Телефон:+359887361051 , 073/885863 , вътр. 22, 25 и 29