"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ.

Хирургично отделение разполага с 14 легла.

Операционен блок – 3 зали с 4 операционни маси

Профилактика и съвременно оперативно лечение на доброкачествени и онкологични заболявания на млечната жлеза и гастроинтестиналния тракт.

Отделението разполага със специалист по УНГ и лапароскоп за безкръвни операции.

Началник отделение д-р  Владимир Таковски

Старша сестра: Мария Църнева

Лекари:

Д-р Теодор Велчев

Д-р Съби Хаджиев

Д-р Николай Гърбелянски

Д-р Георги  Алексиев

Телефони: +359 887361288 : 073/ 882 857, вътр. 31, 27, 43