"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Диагностика и оперативно лечение на преканцерози, доброкачествени и злокачествени тумори на женските полови органи.
Извършват се гинекологични операции с най-голяма сложност.

Телефони: 073/ 882 857, вътр. 27, 31


Завеждащ отделението д-р  Красимира Александрова - Механджийска

Лекари:

Д-р Наделина Николова

Д-р Райна Топалова

Д-р Михаил Ангелов