"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Откриха модернозираната болница

Откриха модернозираната болница

Заместник-министърът на регионалното развитие д-р Йорданка Чобанова и кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов откриха днес модернизираната Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Св. Мина”.
Подобрената здравна инфраструктура е за нуждите на над 8000 пациенти в областта. Ремонтните дейности са на стойност над 5 милиона лева. Обновената площ е над 1200 квадратни метра.
Водосвет за здраве и благоденствие на персонала и пациентите отслужи благоевградският свещеник Андон Шавулев.
Девойки в народни носии пък пуснаха в небето гълъби, с което ознаменуваха европейския облик на лечебното заведение.
Заместник-министърът благодари на Община Благоевград за успешното партньорство при изпълнението на проекта, защото в хода на работата не е подаден нито един сигнал за нередност.
Чобанова изрази готовността на ведомството да продължи активната работа с общината за сближаване на регионите и подобряване на развитието им.
На церемонията присъстваха областният управител Димитър Димитров, председателят на Общинския съвет Радослав Тасков, бившият депутат Даниела Савеклиева, директорът на РЗОК д-р Румен Кондев, управителят на онкоболницата д-р Даниела Кузманова, медици и граждани.
Ремонтните дейности са извършени в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ по проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград”.
По думите на заместник-министъра европейските средства и солидарността на Европейския съюз са източник за обновяване и модернизиране на здравната система у нас, която в момента се намира в тежка криза. "Затова откриването на тази болница днес е важен момент в оздравяването на системата и подобряването на грижата за пациентите", добави д-р Чобанова.
По време на ремонтните дейности в лечебното заведение са доставени, инсталирани и тествани компютърен томограф и кобалтов апарат, осъществени са всички необходими мерки за лъчезащита и лесен достъп на пациентите до болницата.

прочети още

Европейски проект

„СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД продължава успешното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-08-01002 за финансирането на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. В процес на предварително съгласуване с Агенцията по заетостта е документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД“. През м. ноември 2013 г. бяха завършени дейностите „Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси“ и „Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси". Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД“. С избрания изпълнител е подписан договор и дейността е вече е изпълнена. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.
прочети още

Модернизиране

След проведена процедура по проект Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД - град Благоевград за "Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси", са доставени и монтирани Осветление за операционна зала и Операционна маса в Хирургично отделение, както и Портативен уред за измерване на общия радиационен фон.
Повече снимки може да видите в галерия
прочети още

Важна информация

Във връзка с ремонтните дейности в СБАЛО "Свети Мина" са изключени всички телефони в лечебното заведение.

В тази връзка може да се свръжете с отделенията на следните телефонни номера:

0887361288 - Хирургично отделение , Реанимация и Гинекология. Също така и със завеждащ отделение.

0887361051 - Химиотерапия и Лъчелечение

0884463603 - Аптека

Ръководсвото на СБАЛО "Свети Мина" се извинява за причиненото неудобство!!
прочети още
 Започва реконструкцията на болницата

Започва реконструкцията на болницата

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще даде начало на дейностите по реконструкция на специализираната болница по онкология в Благоевград. На 6 юни, от 12:00 часа ще стартират строителните процедури, които са залегнали в рамките на проекта за реновиране на здравното заведение. Проектът “Ремонт и оборудване на СБАЛО “Свети мина” гр. Благоевград” се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” и включва изграждане на пристройка, ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в болницата. В рамките на проекта ще бъде реновиран и лъчетерапевтичен център към болничното заведение. Главната цел на проекта е да се модернизират и подобрят условията в болницата. Предвидено е въвеждане в клинична експлоатация на високотехнологичен апарат за лъчелечение, както и разработване и прилагане на най-съвременните високотехнологични методи за лъчелечение.

прочети още
Стартира новият сайт

Стартира новият сайт

Стартира новият сайт на "СБАЛО "Свети Мина"" Благоевград.
В новият сайт може да намерите информация за структурата на болницата, да получите информация за предстоящи обществени поръчки и търгове, да намерите много снимков и видео материал.

прочети още