"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА” ЕООД БЛАГОЕВГРАД

Ние работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, декларираме нашето несъгласие с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения и сме за запазване на съществуващата специализирана онкологична мрежа. Смятаме, че една система, градена повече от 70 години, и която понастоящем се стремят да въведат Германия и Англия, не може да бъде ликвидирана без медицински и икономически мотиви и всякаква липса на обществен дебат. Сливането-ликвидацията би довела не само до неудачи и несъвършенства в комплексното лечение на онкологично болните, а и пряка заплаха за техния живот. На 14 май 2015 год. от 12:30 часа, ще изразим нашето несъгласие с готвените промени с мирен протест пред сградата на болницата и ще обявим началото на символичен протест на работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград със синя лента по време на работа. Призоваваме цялата общественост да се солидаризира и подкрепи нашия протест.
прочети още

От 1 април СБАЛО ”Свети Мина” въвежда единна регистрационна система за прием и изписване на пациенти

От 01.04.2015г. в СБАЛО ”Свети Мина” ЕООД, Благоевград се въвежда единна регистрационна система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти. Новата технологията представлява четци на лични документи. През следващата седмица медицинските екипи на болницата ще бъдат обучавани как да работят с новата система и какви данни са нужни за въвеждане, когато се приемат или изписват пациенти.Четците ще бъдат адаптирани към софтуера на програмата, с която болницата отчита дейността си пред Здравната каса. Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е задължителна за всяка болница – договорен партньор на НЗОК, и медицински дейности, отчетени за пациенти, за които няма записи в системата, няма да бъдат заплащани.
прочети още

Нова система за прием на пациенти в онкологична болница Благоевград

Нова технология за единна регистрационна система на пациенти се въвежда от началото на април т.г. в „Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания „Свети Мина” Благоевград. Технологията представлява четци на лични документи. През следващата седмица медицинските екипи на болницата ще бъдат обучавани как да работят с новата система и какви дани са нужни за въвеждане, когато се приемат или изписват пациенти.Четците ще бъдат адаптирани към софтуера на програмата, с която болницата отчита дейността си пред Здравната каса. По този начин във всеки момент от Здравната каса ще могат да правят порверки кога постъпват за лечение или пък се изписват пациенти от отделенията в онкологичната болница, както и какво лечение им е извършено по време на перстоя.
прочети още

4 февруари – Световен ден за борба с рака

4 февруари – Световен ден за борба с рака, откриването, лечението и превенцията на раковите заболявания
На 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака, откриването, лечението и превенцията на раковите заболявания. Решението за отбелязването на този ден е взето на Първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие в Париж, Франция. Според специалистите ракът е една от водещите причини за смъртността в световен мащаб и ако не се предприемат някакви действия, над 84 милиона от населението на планетата ще умрат от онкологични заболявания през следващото десетилетие. На този ден ежегодно се организират множество кампании под егидата на Международния съюз за борба с рака (UICC). Обединението представлява консорциум от 280 организации за борба с рака в над 90 страни.
СБАЛО „Свети Мина“ Благоевград се присъединява към организираните инициативи във връзка със Световния ден за борба с рака, откриването, лечението и превенцията на раковите заболявания и обявява, че ще извършва безплатни гинекологични прегледи за рак на маточната шийка на 04, 05 и 06.02.от 09:00 до 13:00 часа в сградата на болница етаж 2, кабинет 207 с предварително записване на тел:073/882857 – вътр. 40.
Целта е привличане на общественото внимание към този глобален проблем, да се обърне внимание колко опасни и често срещани са сега раковите заболявания.
Заболяването е на второ място сред водещите причини за смъртност и честотата тревожно нараства. Въпреки това, ако бъдат открити достатъчно рано, много видове рак могат да бъдат лекувани ефективно.
Ракът е винаги трагедия. Но експертите казват, че сега са добре известни причините за рак, и това дава възможност да се предотвратят около една трета от новите случаи.
С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и ракът на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените.
Статистиката отбелязва рязко покачване на заболеваемостта в последните години, както и увеличаване на процента на младежите, страдащи от ракови заболявания.
Въпреки големия процент на заболеваемост, методите за справяне с рак всяка година се подобряват, а може би след известно време ще има ваксина срещу всички форми на тежката болест. Но дотогава лекарите съветват да не се пренебрегва превенцията, да не се злоупотребява с вредните навици и да се води здравословен и активен начин на живот.
прочети още
Откриха модернозираната болница

Откриха модернозираната болница

Заместник-министърът на регионалното развитие д-р Йорданка Чобанова и кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов откриха днес модернизираната Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Св. Мина”.
Подобрената здравна инфраструктура е за нуждите на над 8000 пациенти в областта. Ремонтните дейности са на стойност над 5 милиона лева. Обновената площ е над 1200 квадратни метра.
Водосвет за здраве и благоденствие на персонала и пациентите отслужи благоевградският свещеник Андон Шавулев.
Девойки в народни носии пък пуснаха в небето гълъби, с което ознаменуваха европейския облик на лечебното заведение.
Заместник-министърът благодари на Община Благоевград за успешното партньорство при изпълнението на проекта, защото в хода на работата не е подаден нито един сигнал за нередност.
Чобанова изрази готовността на ведомството да продължи активната работа с общината за сближаване на регионите и подобряване на развитието им.
На церемонията присъстваха областният управител Димитър Димитров, председателят на Общинския съвет Радослав Тасков, бившият депутат Даниела Савеклиева, директорът на РЗОК д-р Румен Кондев, управителят на онкоболницата д-р Даниела Кузманова, медици и граждани.
Ремонтните дейности са извършени в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ по проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград”.
По думите на заместник-министъра европейските средства и солидарността на Европейския съюз са източник за обновяване и модернизиране на здравната система у нас, която в момента се намира в тежка криза. "Затова откриването на тази болница днес е важен момент в оздравяването на системата и подобряването на грижата за пациентите", добави д-р Чобанова.
По време на ремонтните дейности в лечебното заведение са доставени, инсталирани и тествани компютърен томограф и кобалтов апарат, осъществени са всички необходими мерки за лъчезащита и лесен достъп на пациентите до болницата.

прочети още

Европейски проект

„СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД продължава успешното изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2303-08-01002 за финансирането на проект „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар“. В процес на предварително съгласуване с Агенцията по заетостта е документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД“. През м. ноември 2013 г. бяха завършени дейностите „Доставка на дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси“ и „Застраховане на закупените дълготрайни материални активи за обезопасяване на медицински процеси". Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД“. С избрания изпълнител е подписан договор и дейността е вече е изпълнена. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.
прочети още