"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Публичен търг

Одобрявам:

/Д-р Георги Георгиев - Управител/

  

З А П О В Е Д

 № 107/08.07.2019 г.

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 268-ЧР-Д/18.03.2019г.,

 

НАРЕЖДАМ

 

  1. Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, вид „Специален-линейка“, брой места – 1+2, с рег. № Е 4154КТ, дата на производство – 2002 г, 2200 кубика – дизел, стандарт EURO 3.
  2. Начална тръжна цена на превозното средство – 20000лв.
  3. Депозит за участие в размер на 200.00 лв., платими в брой или по сметката на ЛЗ BG11SOMB91301013959201, Общинска банка. При неявяване на участник на търга, депозитът не се възстановява.
  4. Цена на документация – 10.00 лв.
  5. Публичният търг да се проведе на 26.07.2019г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  6. Заплащането на цената да се извърши в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.
  7. При неявяване на кандидат, да се проведе втори търг на 307.2019г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
  8. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.
прочети още
Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ ще посети болница СБАЛО –„Свети Мина“ в Благоевград

Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ ще посети болница СБАЛО –„Свети Мина“ в Благоевград

Фондация Една от 8 ще посети болница СБАЛО –„Свети Мина“ в Благоевград с Розовия кемпер на Една от 8 по проекта „Сърдечни приятелки“. Целта на посещението е екипът на Фондация Една от 8 да се срещне с пациентите, които преминават лечение в болницата и да поговорят с тях, като им дадат емоционална и практическа подкрепа. Екипът им разполага с детски психолог, с който жените могат да разговарят за това какво и как да кажат на детето си, когато диагнозата „влезе“, като неканен гост в дома им.

 С тях пътува и психолог,  с когото пациентите могат да разговарят на място. Пациентите ще се срещнат с останалите жени от екипа, които са сървайвъри и са се сблъскали с диагнозата от първо лице.

 Заповядайте на 28 май (вторник) към 10 часа в сградата на СБАЛО –„Свети Мина“, за да се запознаете с момичетата от Една от 8 и да получите ценни съвети!

прочети още

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

23.05.2018

Като лечебно заведение и търговско дружество СБАЛО „Свети Мина” ЕООД гр. Благоевград, представялва Администратор на лични данни и е задължено да обработва лични данни на физически лица, като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други релевантни нормативни актове, включително и настоящата Политика за поверителност.

Тази Политика има за цел да изясни понятията, субектите и реда за обработване на личните данни, които дружеството е задължено да събира, съхранява, обработва и предоставя с оглед осъществяване на основната си дейност.
Политиката може да търпи промени в определени моменти, поради настъпили нови обстоятелства или необходимост от допълнителна защита на данните, като всяка промяна ще бъде незабавно отразявана в настоящия текст.
Ето защо, моля всеки път, когато ползвате наши услуги, да се запознаете с актуалния текст на Политиката.

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от юриста в СБАЛО „Свети Мина”  да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне юриста в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД г-жа Лена Сандъкчиева:


на телефон:
+359/887/944 643
по е-mail адрес:
evroconsult@abv.bg
на място – на адреса на болницата: гр. София, ул. Георги Софийски №1, сградата на администрацията

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст "Политика отностно обработка на личните данни в СБАЛО „Свети Мина“ тук: http://www.sbalo-svetimina.com/about_us

 

прочети още
Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в Благоевград

Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в Благоевград

Днес, 6 ноември, започва записването за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата по съвместната програма на Фондация Една от 8 и Avon – „Бъди до мен“.

Прегледите са предназначени за жени между 20 и 60-годишна възраст, които не са диагностицирани с рак на гърдата и не са бременни! 

Прегледите ще се извършват в Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД през месеците ноември и декември (с начална дата 13 ноември).


Ще бъдат прегледани общо 318 жени в Благоевград. Прегледите ще продължат 2 месеца или до изчерпване на бройката безплатни профилактични прегледа. 

Прегледите ще се извършват след предварително записване от 06 до 10 ноември на тел. 073/882857 от 8:30 часа до 13:30 часа.


Желаещите да се прегледат ще попълнят анкета, чиято информация е необходима за статистика в края на кампанията.

 По програмата „Бъди до мен“ ще бъдат прегледани 318 жени в Благоевград, 300 жени в Хасково и 250 жени в Шумен.

прочети още

З А П О В Е Д № 695/24.10.2016 г.

На основание гл. IV, т. 3 от Договор за възлагане управлението на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград № 405-ЧР-Д/14.09.2015г.,

НАРЕЖДАМ

Да се проведе публичен търг с явнно наддаване за продажба на автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, вид „Специален“ , брой места – 5+1, с рег. № Е4645АМ, дата на регистрация 13.01.1988г.

Начална тръжна цена на превозното средство – 500.00лв.

Публичния търг да се проведе на 01.11.2016г., от 10:00 часа в стая № 215, в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Заплащането на цената да се извърши в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедтта за определяне на участника спечелилил търга.

При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 04.11.2016г. от 10:00 часа в стая № 215 в сградата на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник и на сайта на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

УКАЗАНИЯ

 

Д-р Георги Георгиев

Управител

 

 

прочети още