"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ЦАИС ЕОП

2022-08-11 10:36:13

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ЦАИС ЕОП

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД