"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Предложение за специализантски места по клинични специалности за 2023г., финансирани от държавата

2022-08-19 14:29:09

Предложение за специализантски места по клинични специалности за 2023г., финансирани от държавата

.