"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Контакти за връзка отделенията.

2022-01-06 10:10:28

Контакти за връзка отделенията.

    1.  ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

         Телефон за връзка: 0887361288

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

          Телефон за връзка: 0887361051

3. АДМИНИСТРАЦИЯ

      Телефон за връзка:  073/ 882 857

4. КОВИД ОТДЕЛЕНИЕ

     Телефон за връзка:  0877340541