"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Кмет и ОбС-шеф подкрепиха протеста на медиците от болницата по онкология

 Кмет и ОбС-шеф  подкрепиха протеста на медиците от болницата по онкология

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и председателят на Общински съвет - Радослав Тасков подкрепиха безрезервно символичния протест на работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД Благоевград във връзка с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения. Протестът се проведе днес, 14 май, от 12:30 часа пред сградата на болницата по онкология, повече от 100 лекари, медицински сестри, физици, лаборанти заявиха категоричното си становище, че закриването на онкологичните лечебни заведения съставлява грубо нарушение на правото на специализирана медицинска помощ на лицата с онкологични заболявания. Според кмета д-р Камбитов и Р. Тасков болницата е общинско дружество и не може да се преструктурира без решение на Общински съвет Благоевград. „Като лекар и като кмет на община изразявам категоричното си несъгласие с предложенията за промяна в Закона за лечебните заведения, внесени в НС. Сигурен съм, че същите няма да доведат до целените последици, а именно – добро и качествено лечение на онкологично болните пациенти. СБАЛО „Св. Мина”-Благоевград разполага с едни от най-добрите в страната апарати за диагностика и за лъчетерапия доставени в изпълнение на европейски проект за 5.5 млн. лв. и над 1 млн. лв. собствен финансов ресурс на община Благоевград. В случай, че се приемат предложените промени считам, че ще се компрометира цялата схема по ОП „Регионално развитие”. По изложеното по-горе категорично възразявам срещу механичното сливане на специализираните болници по онкология в многопрофилните болници в областните градове. Не може, за да се възстанови финансовото състояние на МБАЛ, да се лишат от качествено здравеопазване онкоболните. МБАЛ-Благоевград, която е с държавно участие, търпи финансови загуби, докато СБАЛО „Свети Мина” е в стабилно финансово състояние и осигурява качествено лечение” се казва в писмо, изпратено от кмета д-р Атанас Камбитов днес до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера Т. Дончев, министъра на здравеопазването д-р Москов и Д. Дариткова, председател на комисията по здравеопазване в НС. „Ние, работещите в СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград, декларираме нашето несъгласие с промените, предвидени в Закона за лечебните заведения в частта сливане-ликвидация на бившите онкологични диспансери като самостоятелни лечебни заведения и сме за запазване на съществуващата специализирана онкологична мрежа. Смятаме, че една система, градена повече от 70 години, и която понастоящем се стремят да въведат Германия и Англия, не може да бъде ликвидирана без медицински и икономически мотиви и всякаква липса на обществен дебат. Сливането-ликвидацията би довела не само до неудачи и несъвършенства в комплексното лечение на онкологично болните, а и пряка заплаха за техния живот”, гласи обръщението на управителя на СБАЛО „Свети Мина” д-р Георги Георгиев по повод символичния протест.