"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19.

2021-02-23 08:50:41

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу  COVID-19.

.