"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Профилактика

Причините за възникване на раковите заболявания са комплексни, но се счита, че над 75% от случаите възникват благодарение или във връзка на контакти на хората с канцерогенни рискови фактори и агенти:
-тютюнопушенето – потреблението на тютюневи изделия в България нараства ежегодно. Явява се основен фактор за повишаване на сърдечносъдовите и неопластичните заболявания.
-злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.
-рисково сексуално поведение.
-нерационално и небалансирано хранене.
-лъчеви фактори.
-химически канцерогени.
-генетични рискови фактори.
-онкологични вируси.
-социални фактори – хронична безработица, намаляване на доходите на значителна част от населението, влошена структура на разходите, влошена структура на потреблението.
-хроничен стрес.
С какви профилактични прегледи можем да проследим здравето си? Рак на белия дроб Лечението и операбилността на болни, чието заболяване е открито с рентгенография е по-успешно,  отколкото при тези, на които заболяването е открито след появата на симптоми. Пулмолози съветват, всеки пушач над 40 години ежегодно да прави снимка на бял дроб. При рака на белия дроб е много важна  профилактиката. Най- успешният начин за профилактиката е отказването от тютюнопушене. Рак на гърдите Най-честото онколочно заболявание при жените е ракът на гърдите. Затова най-важно е колкото може по-рано да се отиде при специалист след като се забележи бучка в гърдите. Трябва да се отбележи, че ракът на гърдите е почти безболезнен. Точно това заблуждава повечето жени и поради тази причина те се обръщат към специалисти  месеци след откриването на бучката. Освен редовния самоконтрол на гърдите е необходима и консултация със специалист и провеждането на мамография-ренгеново изследване на гърдите. Рак на дебелото черво Както се вижда от статистиката на онкологичните заболявания ракът на дебелото черво стои на четвърто място. Повечето смъртни случаи при тези заболявания биха  могли да се  предотвратят, защото съвременната медицина разполага  с методи за ранно диагностициране на рака на дебелото черво-колоноскопия. Болшинството от този рак се образува от полипи. Ранното му откриване и хирургичното му остраняване  намалява риска от злокачествен процес. Препоръчва се след 40 годишна възраст редовно изследване на дебелото черво чрез профилактична колоноскопия. Рак на простата Ракът на простатата е заболяване предимно на по-възрастни мъже. Възможността за образуването му нараства с напредване на възрастта.