"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ СВЕТИ МИНА" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД

тел: 073 88 28 57

е-мейл: sbalo_blgrad@abv.bg

Постъпване

За постъпването на нов или регулярен пациент са необходими направление за хоспитализация, епикриза, лична карта.


Приемът на пациенти се осъществява в приемните кабинети към отделенията. Пациенти за лъчелечение се насочват от Диагностично-консултативния блок и приема се осъществява в самото отделение след включване в “листа на чакащите“. В деня, определен за прием в лечебното заведение пациентът идва в кабинета, като носи необходимата медицинска документация – Направление за хоспитализация – бланка МЗ НЗОК № 7 – издадена от личния лекар или от специалист. Според вида и тежестта на състоянието на пациента лекуващия лекар ще определи индивидуален план, новопостъпил пациент ще бъде информиран за диагнозата, вида на лечението и риска и характера на всяка лечебна и диагностична процедура, която ще се приложи. Подписва се документ за “Информирано съгласие”. Ако състоянието на пациента налага оперативно лечение, то ще бъде извършено в операционния блок, разполагащ с функционално обособени зали, оборудвани със съвременна апаратура, инструментариум и отговарящ на изискванията на медицински стандарт по “Анестезиология и интензивно лечение“. Следоперативното лечение се извършва в Интензивните сектори. Където се осигуряват 24 часови грижи от високоспециализиран медицински персонал. След преглед и преценка от лекуващия лекар пациента ще бъде изписан. На всеки пациент при изписването се прави индивидуален хигиенно-диетичен режим. В епикризата, са определени контролните прегледи.


При постъпване по собствено желание – заплащане по ценоразпис на СБАЛО „Свети Мина” ЕООД, Благоевград

Може да свалите ценоразписа от тук, считано от 01.08.2019г.